Sakrament Chrztu

 

Gdy chrzci się małe dzieci, Chrzest święty jest wyrazem wiary ich rodziców, którzy zobowiązują się do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej. W miarę dorastania człowiek, ochrzczony w dzieciństwie, wyznaje świadomie swą wiarę, potwierdza swój chrzest i ponawia obietnice uczynione na Chrzcie świętym.

 

ROK 2017.

SAKRAMENTU CHRZTU ŚW. udzielamy małym dzieciom podczas Mszy św. o godz. 11,30 w niedziele i święta.

     

STYCZEŃ - 15.01. LIPIEC - 16.07.
LUTY - 12.02. SIERPIEŃ - 13.08.
MARZEC - 12.03.
WRZESIEŃ - 17.09.
KWIECIEŃ - 16.04. (WIELKANOC)
PAŹDZIERNIK - 15.10.
MAJ - 14.05. LISTOPAD - 12.11.
CZERWIEC - 11.06. GRUDZIEŃ - 25.12. (B. NARODZ.)

 

Przy zgłaszaniu chrztu okazujemy w Biurze Parafialnym świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, oraz podajemy personalia rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres):

  • Rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, bierzmowanymi, przystępującymi do Sakramentów św. i odznaczającymi się gorliwością w życiu religijnym. Są świadkami wiary, muszą więc sami ją posiadać i nią żyć.
  • Rodzice chrzestni z innych parafii w dniu chrztu przedstawiają zaświadczenie od swoich duszpasterzy, że są godni i odpowiednio przygotowani do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych.

Katecheza (pouczenie) dla rodziców i chrzestnych odbywa się w domu Parafialnym (salka katechetyczna) w dniu wyznaczonym przez duszpasterzy.